Malmös politiker kräver ökat statligt ansvar för flyktingar

2007-02-13

Med anledning av den kraftigt ökade inflyttningen av flyktingar har kommunstyrelsen i Malmö skickat ett brev till regeringen där man kräver att en rad åtgärder sätts in för att mildra de negativa konsekvenserna. Alla partier utom Sverigedemokraterna och Moderaterna står bakom brevet. Problemet är enligt brevet inte invandringen i sig, utan att staten brister i sitt ansvar. Ett krav är att staten, över statsbudgeten, ska stå för den verkliga kostnaden för flyktingmottagandet.

Malmö föreslår flera insatser för att färre asylsökande och nyanlända invandrare ska flytta till Malmö.

  • Fler kommuner måste öppna för flyktingsmottagande.
  • Ekonomiska incitament måste skapas för de asylsökande som väljer bostadsort med tillgång till bostäder och större möjligheter till arbete, även under asyltiden, och kommuner som överväger att upplåta bostäder till asylsökande bör ges ekonomiska fördelar för sitt åtagande.
  • Migrationsverket ska inte få göra en första kommunplacering förrän ett förstahandskontrakt eller annat stadigt boende har ordnats.

Bakgrunden är den kraftiga ökning av flyktinginvandringen som skett under 2006. 3 000 nyanlända flyktingar och invandrare har kommit till Malmö under det senaste året. Trångboddheten ökar och förväntas öka ännu mer när många av de nyanlända senare får möjlighet att återförenas med sina familjer. Sedan 1992 har Malmö tagit emot drygt 33 500 flyktingar och invandrare. Med tre procent av rikets befolkning har Malmö därmed tagit emot tio procent av alla flyktingar som under de här åren har fått uppehållstillstånd i Sverige.

Hämta brevet här.

Läs tidigare notis om Malmö och flyktingmottagande här.