Nytt nummer av European Anti-discrimination Law Review

2007-02-09

European Anti-discrimination Law Review kommer ut två gånger per år och bevakar den senaste utvecklingen av den europeiska anti-diskrimineringslagstiftningen.

Det nya numret innehåller några längre analyserande artiklar, men det mest intressanta är rapporteringen från den europeiska nivån, särskilt från de europeiska domstolarna: EG-domstolen och den Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter. Där avgörs många frågor som påverkar rättstillämpningen av antidiskrimineringslagarna i EU och därmed Sverige. Den senaste utveckling av lagar och andra betydelsefulla händelser i de olika medlemsländerna redovisas också.

Läs hela numret av European Anti-discrimination Law Review.