Ny diskrimineringsundersökning på bostadsmarknaden

2007-02-07

Det blir allt vanligare med diskrimineringstester. Dagens Nyheter och TV4 har tidigare genomfört ambitiösa, men knappast vetenskapliga, undersökningar om omfattningen av diskriminering på den svenska arbetsmarknaden. Undersökningarna går ut på att undersöka reaktionen vid till exempel ett rekryteringstillfälle beroende på personens bakgrund.

ILO, och Kalmar Högskola har genomfört mer omfattande vetenskapliga studier med hjälp av "hemliga" diskrimineringstester. De studierna visar att det sker diskriminering på arbetsmarknaden, särskilt för arabisktalande.

Hyresgästföreningen har nyligen genomfört en studie, diskrimineringsbarometern, som undersöker om hyresvärdar diskriminerar bostadssökande. Drygt 100 bostadsföretag har ringts upp av två bostadssökande, där den ene har ”svenskt” namn och den andre ”invandrarnamn”. I 37 procent av samtalen fanns inslag av diskriminering från hyresvärdens sida. I 14 fall var diskrimineringen så pass tydlig att bostadsföretagen anmälts till Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO). De kommunala bostadsföretagen diskriminerade i minst lika hög utsträckning som de privata hyresvärdarna.

Hämta hela undersökningen här.