Frågvis Astudillo (s) tänker punktmarkera Integrations- och jämställdhetsminister Sabuni (fp)

2007-01-27

Debatten om diskriminering i riksdagen den 18 januari var den tredje mellan Astudillo (s) och Integration- och jämställdhetsminister Sabuni (fp) sedan alliansen vann valet. Astudillo har också under den tiden ställt flera skriftliga frågor till statsrådet. Under debatten den 18 januari lovade Astudillo att fortsätta punktmarkeringen av Sabuni.

Astudillo menade att regeringen ärvt socialdemokraternas antidiskrimineringspolitik men också att arbetet mot diskriminering kommer att försvagas. Sabuni redogjorde för alliansens politik. Regeringen avser att återkomma med en proposition under 2007 som grundar sig på Diskrimineringskommitténs betänkande. Hon hänvisade också till den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna 2006–2009 och uttalade sig positivt om diskrimineringstester, så kallad situation testing.

Läs hela debatten här