Ingen hjälp till Malmö för den stora invandringen

2007-01-22

Luciano Astudillo (s) har i ett skriftligt brev frågat Integrationsminister Nyamko Sabuni (fp) vad hon avser göra för att stödja Malmö i flyktingmottagandet?

Astudillo redogör för situationen i Malmö där omfattningen av nyanlända invandrare överträffar alla prognoser. Över 2700 nyanlända invandrare togs emot i Malmö kommun under 2006. Det innebär, enligt Astudillo, att bostadssituationen för de nyanlända successivt blir allt sämre. De flesta flyktingarna bor inneboende eller har ett ambulerande boende vilket betyder att trångboddheten ökar. Trångboddheten kommer att ytterligare förvärras då många av flyktingarna återförenas med sina familjer.

Integrationsminister Sabuni ger i sitt svar inte Malmö några löften om hjälp. Ministern hänvisar till den extra ersättning för flyktingmottagande som beslutades av den förra regeringen, samt den generella höjning av schablonbeloppen för flyktingmottagande med 6 procent utöver den årliga uppräkningen från 2007 som beslutades i vårpropositionen.

Sabuni skriver vidare att det inte är aktuellt eller eftersträvansvärt att begränsa flyktingars och andra invandrares möjlighet att välja var de vill bo. Integrationsministern hänvisar också till en kommande översyn av flyktingmottagandet och introduktionen för nyanlända invandrare.

Läs hela svaret här