Stora klyftor på arbetsmarknaden i Danmark

2007-01-21

I november 2006 presenterade Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration i Danmark statistikrapporten Tal og fakta - udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. Rapporten ger en bild av situationen för personer med utländsk bakgrund när det gäller utbildning och sysselsättning.

Statistiken mäts på olika sätt i Sverige och Danmark vilket gör det svårt med direkta jämförelser. I Danmark delas statistiken vanligen upp i 1. Danskar, 2. invandrare från västliga länder och 3. invandrare från icke-västliga länder. Dansk integrationspolitik riktar sig också främst mot invandrade från icke-västliga länder.

Klyftorna på den danska arbetsmarknaden är stora. För inrikes födda med dansk bakgrund har 78 procent av dem mellan 25-64 år arbete. Motsvarande siffra för utrikes födda från icke-västliga länder är 47 procent. Skillnaden i sysselsättning mellan olika ursprungsländer och för män och kvinnor från icke-västliga länder är också stor. Personer från Pakistan och Marocko har t.ex. relativt ofta arbete medan det är betydligt mer ovanligt för personer från Somalia.

Hämta hela statistikrapporten här