Svenskarnas unikt positiva inställning till invandrade bekräftas åter igen

2007-01-16

Den 11 januari hänvisade NTG Asyl & Integration till flera opinionsundersökningar som visar att svenskarna, jämfört med andra Europeiska länder, är mycket positivt inställda till invandring och invandrade. Nu har ytterligare en opinionsundersökning kommit som bekräftar de tidigare resultaten. Den Norska Statistiska Centralbyrån har sammanställt resultaten från en norsk opinionsundersökning och de senaste resultaten från European Social Survey (data från 2004/05).

Kortfattat visar undersökningen att svenskarna överlag är mycket mer positiva till invandring än andra Europeiska länder oberoende var invandringen kommer från. Svenskarna tycker också i stor utsträckning att landets kultur berikas av invandring. På frågan om invandringen har gjort det bättre att bo i landet hamnar Sverige ännu en gång i topp.

Läs hela undersökningen här