Svenskarna fortsätter att vara Europas mest positivt inställda till invandrade.

2007-01-11

Flera undersökningar har visat att svenskarna, jämfört med andra Europeiska länder, är mycket positivt inställt till invandring och mångfald. Skillnader i attityder mellan länderna är omfattande och kan inte helt förklaras med faktorer som skillnader i utbildning eller arbetslöshet mellan länderna.  

Svenska undersökningar, av Uppsala Universitet och Integrationsverket, har också visat på en i huvudsak positiv inställning i frågan, vilket NTG Asyl & Integration tidigare uppmärksammat.

I december presenterades de senaste resultaten av Eurobarometer som är en stor Europaövergripande opinionsundersökning. Där mäts bland annat inställningen till invandring och invandrade. 40 procent av EU-medborgarna höll med om påståendet att ”immigrants contribute a lot to our country”. I Sverige var befolkningen betydligt mer positivt inställda. 79 procent ansåg att invandrade bidrar mycket till landet, vilket var överlägset störst andel. Andra länder med positiv inställning var Portugal (66 procent) och Irland (56 procent).

Läs hela Eurobarometer här.