Kartläggning av barriärer för nyanlända invandrare i Kanada

2007-01-10

Många i Kanada är, liksom i Sverige, bekymrade över att nyanlända invandrare verkar få det allt svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Trots att majoriteten av dem som invandrar till Kanada är arbetskraftsinvandrare tenderar de att ta allt längre tid på sig att etablera sig på arbetsmarknaden och att komma ikapp när det gäller löner.

Två aktörer i Kanada, Community Foundation of Canada och Law Comission of Canada, har därför gått samman i ett projekt för att förstå utmaningarna för nyanlända invandrare och att kartlägga de barriärer som finns som motverkar en snabb arbetsmarknadsintegration. Resultatet är rapporten Unsettled: Legal and Policy Barriers for Newcomers to Canada.

Trots att situationen i Kanada skiljer sig från den i Sverige känns problemen och förslagen till lösningar igen. Bättre samverkan, minskade väntetider innan uppehållstillstånd, bättre tolkservice och språkundervisning samt mer resurser till de aktörer som arbetar med målgruppen är några av förslagen. När det gäller arbetsmarknaden pekar rapporten särskilt på vikten av att snabbt få utbildning erkänd och värderad samt att matchningen på arbetsmarknaden måste förbättras.

Hämta rapporten här