ILO-rapport om "situation testing" presenterad

2007-01-04

FN-organet Internationella arbetslivsorganisationen, ILO, som har sitt säte
i Genève, besökte under december 2006 Sverige för att presentera de
viktigaste resultaten av den kommande rapporten Discrimination against
native Swedes with immigrant origin in access to employment
. I studien
tillämpas så kallad "situation testing", dvs ungdomar mellan 20-24 år med
helt likvärdiga kvalifikationer och språkkunskaper har fått i uppdrag att
söka samma jobb i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö.
Rapporten i sin helhet kommer att publiceras i februari 2007 inom ramen för
ILO:s skriftserie International Migration Papers.

Se tidigare publicerade Internation Migration Papers på ILO:s hemsida