EU-parlamentet godkänner fyra nya fonder för att hantera migration

2006-12-16

Den 14 december godkände EU-parlamentet kommissionens migrationsprogram på nästan 4 miljarder Euro mellan 2007-2013.

Vice president Franco Frattini, som också är kommissionär för Rådet för rättsliga och inrikesfrågor, sade i samband med godkännandet att migrationsfrågor är en nyckelfråga för medborgarna i EU och handlar om att hantera migrationsflöden mer effektivt, integrera nya medborgare, skydda de yttre gränserna, samtidigt som de mänskliga rättigheterna respekteras.

Programmet ”Solidarity and Management of Migration Flows” innehåller fyra fonder: fonden för de yttre gränserna, integrations-, återvändande- respektive flyktingfonderna.

Budgeten är fördelad efter följande under 2007-2013:

Fonden för de yttre gränserna: 1820 miljoner Euro

Flyktingfonden: 700 miljoner Euro

Återvändandefonden: 676 miljoner Euro

Integrationsfonden: 825 miljoner Euro

Flyktingfonden kommer att ha samma målgrupp som tidigare, dvs. mottagning och integration för flyktingar. Integrationsfonden riktar sig till övriga nyanlända invandrares integration. Återvändandefondens börjar inte förrän 1 januari 2008, medan övriga går igång 1 januari 2007. Majoriteten av medlen fördelas till medlemsstaterna efter deras andel av flyktingmottagning och övrig invandring.

Läs mer på EU-kommissionens hemsida