Mediebevakning

Här presenteras löpande ett urval av aktuella artiklar och notiser som berör asyl- och integrationsområdet. Länkarna leder till nationell och internationell press och avspeglar inte nödvändigtvis NTG-asyl & integrations uppfattning.

2009-10-05

Boden-ja till ensamkommande asylbarn

BODEN...

Läs mer »
2009-10-05

Små, ensamma och rättslösa

Om föräldrarna är döda är det, enligt Migrationsverket, omöjligt att bevisa vem som är barnens vårdnadshavare. Barnen blir rättslösa, i alla fall om de är somalier.

Läs mer »
2009-10-05

Kulturupproret i sin helhet

Flera kulturpersoner har nu skrivit ett gemensamt brev till regeringen angående hanteringen av de apatiska flyktingbarnen.

Läs mer »
2009-10-05

Halland välkomnar flyktingar i nytt projekt

Från arbetslöshet och trångboddhet i storstaden till praktik eller egen försörjning i en mindre kommun. Det är tanken bakom projektet JobBo som ska lotsa nyanlända flyktingar in i samhället. Sedan årsskiftet samarbetar Länsstyrelsen i Hallands län med Malmö stad i hopp om att få flyktingar att välja att bosät...

Läs mer »
2009-10-05

Ska bli ännu bättre

Flyktingmottagningen vill utveckla verksamheten...

Läs mer »
2009-10-05

Ökad ström av ensamko mmande barn

Luleå kommun har bestämt sig för att ta emot fler asylsökande barn som kommer till Sverige utan sina föräldrar. - Vi vill gärna ha hit flickor, säger Magnus Johansson, enhetschef på asylboendet i Luleå...

Läs mer »
2009-10-04

Allt fler avvisas med tvång

I år räknar Rikspolisstyrelsen med att 3 500 personer kommer att avvisas med tvång, 20 procent fler än 2007. Främst handlar det om irakier.

Läs mer »
2009-10-04

”Regeringen måste ändra sig om papperslösas sjukvård”

Företrädare för människorättsfrågor: Sverige bryter mot de mänskliga rättigheterna när det gäller vård till papperslösa. De papperslösa tillhör de mest sårbara grupperna i Sverige och är just dem som de internationella mänskliga rättigheterna är till för att skydda.

Läs mer »
2009-10-03

Kommuner söker extrastöd till flyktingar

Allmän Storfors kommun söker 190 000 kronor nästa år för insatser bland flyktingar. Exempelvis en teorikurs för körkort och kunskap i städning av egna lägenheter. Hagfors kommun vill ha 353 000 kronor till vägledare, faddersystem och praktikplatser på företag.

Läs mer »
2009-10-03

(S)-politiker vill ha flyktingstopp

Katrineholms kommun vill ha ett mottagningsstopp av flyktingar från och med nästa år, det skriver kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Göran Dahlström, i ett brev till Länsstyrelsen.

Läs mer »