Statistik EU

Här presenteras några tabeller innehållande övergripande statistik om asylsökande i EU. För närvarande är det brist på harmoniserad statistik över migration och internationellt skydd i EU. Detta är delvis ett resultat av olikheter i definieringen av begreppet migration, vilket i sin tur kan bero på skillnader i lagstiftningen på migrationsområdet. Men även inom området för statistik finns det planer på harmonisering och ett förslag till en förordning om gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd är under behandling.


Ny statistik om asylsökande i EU ingår i UNHCR:s Asylum Levels and Trends in Industrialized countries, second quarter 2007

Se även Asylum Levels and Trends in Industrialized Countries 2006 Hur många söker asyl i EU?


*) EU-medlemmar sedan 1 maj 2004.
Källa: UNHCR


 

Varifrån kommer de asylsökande?