Statistik Sverige

Här presenteras några tabeller som anger viktiga nyckeltal angående asylsökande i Sverige, varifrån de kommer, hur många som beviljas uppehållstillstånd m.m. På Migrationsverkets och SCB:s hemsidor finns ytterligare statistik, även från tidigare år.

 


Hur många söker asyl i Sverige?

 

Inkomna asylansökningar per månad 2002-2008
MÅNAD

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008
januari

2637

3128

2310

1426

1556

3362

3195

februari

2243

2500

1942

1405

1579

2897

2209

mars

2356

2315

1980

1336

1878

2969

1644

april

2495

2006

1798

1246

963

2894

1838

maj

2688

1936

1521

1269

1483

2705

1752

juni

2194

2256

1894

1297

1400

2794

1629

juli

2829

2650

1843

1243

1765

2919

 1896

augusti

3369

3138

2164

1548

2338

 3350

 1936

september

3177

3157

2203

1650

2517

 3154

 1650
oktober

3122

3094

1833

1506

2537

 3472

 1506
november

2836

2465

1773

1733

3182

2842

 1733
december

3070

2710

1900

1871

3124

2849

 1871
TOTALT

33016

31355

23161

17530

24322

36207

24353

  Källa: Migrationsverket 


Länk till Migrationsverkets månadsstatistik (antal inskrivna i mottagningsverksamheten, ursprungsländer, ensamkommande barn och ungdomar m.m.)


 

Varifrån kommer de sökande?

Länk till Migrationsverkets statistik över asylsökande efter medborgarskap, världsdel, kön, barn 0-7 år, och barn utan vårdnadshavare (2008)


 

Hur många får uppehållstillstånd?

Länk till Migrationsverkets statistik om avgjorda asylärenden efter medborgarskap och världsdel (2009)


På vilka grunder beviljas uppehållstillstånd?

 

Källa: Migrationsverket


Statistik om mottagandet av nyanlända

De som beviljas uppehållstillstånd i Sverige ska erbjudas bostad och introduktion i en kommun, en så kallad introduktionsplats.

Migrationsverket publicerar årligen uppgifter om vilka kommuner som har överrenskommelser med Migrationsverket för att ta emot nyanlända personer som beviljats uppehållstillstånd. Dessa uppgifter, inklusive uppgifter om hur många personer kommunerna tar emot, finns på Migrationsverkets hemsida.