Förslag och rekommendationer till Nationell sysselsättningsplan

Varje år skall medlemsstaternas regeringar till EU-kommissionen redovisa situationen på sysselsättningsområdet. NTG-asyl förde inför 2004 års rapportering från Svenska ESF-rådet till regeringen, fram fem förslag med utgångspunkt från projekterfarenheter inom Equal och Europeiska flyktingfonden samt det inom temagruppen genomförda utvecklings- och forskningsarbetet.