Välfärdens gränser - Maria Appelqvist (avslutad oktober 2005)

Maria Appelqvist vid IMER, Malmö högskola, har genomfört studien Välfärdens gränser - från asylmottagande till bosättning. Centrala frågeställningar i studien är hur de olika politikområdena, på nationell respektive EU-nivå förhåller sig till varandra och hur gränssnitten mellan dessa hanteras i projekt- och programverksamhet. Var går gränsen för hur världfärdsstaten inkluderar asylsökande i samhället? Hur påverkas de svenska utvecklingspartnerskapen av den transnationella gemenskapen och dess idéer och värderingar gällande asyl- och flyktingfrågor?