While we are waiting - Jan-Paul Brekke (avslutad maj 2004)

Jan-Paul Brekke vid Institutt for samfunnsforskning i Oslo har genomfört forskningsstudien While we are waiting. Brekke tillämpar bl a en ny metod kallad autofotografering som innebär att asylsökande ombads dokumentera sin vardag med engångskameror. Bildmaterialet och genomgången av detta tillsammans med den asylsökande ligger till grund för de kvalitativa intervjuer som Brekkes studie baseras på.