En väntan under påverkan - Rudi Firnhaber (avslutad 2005)

Rudi Firnhaber vid Röda korsets center för tortyrskadade har genomfört en förstudie till forskningsstudien En väntan under påverkan. Studien undersöker hur de asylsökandes hälsa påverkas under väntetiden i Sverige och utgår från psykologiska, sociologiska och existentiella perspektiv. Några centrala frågeställningar är: hur mår och fungerar individer i situationer präglade av ovisshet och väntan, med begränsade möjligheter att påverka sin egen situation? Vilka strategier tvingas individen välja i detta läge och hur påverkas hans/hennes handlingskapacitetet av att per definition inte vara delaktig i det svenska samhället? Studien syftar till en ökad kunskap om vad som påverkar den asylsökande i både positiv och negativ riktning under mottagandeperioden.