Modul 16-20

Utvecklingspartnerskapet Modul 16-20 avslutades den 31 december 2003. Projektet riktade sig till asylsökande ungdomar i åldern sexton till tjugo år som kommit ensamma till Sverige och placerats på Migrationsverkets ungdomsboende i Stockholm. I utvecklingspartnerskapet ingick representanter från Svenska kommunförbundet, Migrationsverket, Somaliska rådgivningsbyrån och Svenska flyktingrådet. 

Utvecklingspartnerskapets primära målsättning var att stärka varje ungdoms möjligheter inför framtiden genom att skapa en meningsfull tillvaro under den tid som asylprövningen pågår, i skolan såväl som på fritiden. En resursperson anställdes inom ramen för projektet i syfte att hjälpa ungdomarna till rätta på fritiden och genom Fogelströmska gymnasiet anordnades undervisning i ett modulsystem. Det transnationella samarbetet skedde inom Equalisma, där Modul 16-20 ingick som ett av fyra utvecklingspartnerskap.