The Nordic Welfare State and its Others - Immigration, Citizenship and Governance in Norway, Sweden and Denmark 1945-2005

Vid Institutt for samnfunnsforskning (ISF) i Oslo pågår under 2006-2008 forskningsprojektet The Nordic Welfare State and its Others - Immigration, Citizenship and Governance in Norway, Sweden and Denmark 1945-2005 på uppdrag av Norges forskningsråd.

Den nordiska välfärdsstatens kombination av ekonomisk framgång och social rättvisa har länge intresserat internationella forskare. Nordiska lösningar på migration och kulturell mångfald har däremot inte väckt samma intresse i internationell forskning.

Kan invandringen bidra till att belysa styrkor och svagheter i den generella välfärdspolitiken? I ljuset av den frågeställningen undersöker man i projektet den historiska utvecklingen av välfärdsstaten i Norge, Sverige och Danmark från efterkrigstiden fram till nutid.

Läs mer på Institutt for samnfunnsforsknings hemsida