Vit governmentalitet ”Invandrarkvinnor” och textilhantverk – en diskursanalys - Anna Lundstedt, Göteborgs universitet

2005-11-25

I avhandlingen Vit governmentalitet 'Invandrarkvinnor' och textilhantverk – en diskursanalys skriven vid Göteborgs universitet med stöd från Arbetslivsinstitutet analyseras konstruktionen av ”vit kvinnlighet” i vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder som bedrevs i projektform under 1990-talet och som var riktade till invandrarkvinnor inom textilhantverk.  Författaren analyserar vilka s k subjektspositioner som initiativtagarna till textilprojekten tillskrivs, identifierar sig med respektive positionerar sig mot, detta i syfte att studera hur ”vit kvinnlighet” konstrueras och, som det heter, därmed ”placera Sverige i en internationell kontext och en historia av kolonialism och vithet”. Avhandling baserar sig främst på diskursanalys samt antropologen Ghassan Hages teori om vit governmentalitet. Avhandlingsförfattare: Anna Lundstedt.