Essays on the Behavioral Economics of Discrimination - Ali Ahmed, Växjö universitet

2005-11-25

Ali Ahmed är nationalekonom vid Växjö universitet. Hans avhandling belyser diskrimineringen på arbetsmarknaden och faktorerna bakom den. Ämnen som tas upp är bl a arbetssökandes egna negativa förväntningar, betydelsen av utländskklingande namn och favorisering av den egna gruppen.

Kontakta Ali Ahmed:

ali.ahmed@vxu.se