Migration and Irregular Work in Europe (mars 2005-februari 2007)

I forskningsprojektet Migration and Irregular Work in Europe (MIGIWE) knutet till forskningsinstitutet International centre for Migration Policy Development (ICMPD) görs jämförande analyser av den irreguljära invandrade arbetskraften i Centraleuropa. Projektet avser att fylla flera kunskapsluckor i den socialvetenskapliga forskningen och kombinera två discipliner: migrationsforskning och arbetsmarknadsforskning.

Michael Jandl vid ICMPD är kontaktperson för projektet och medverkade hösten 2005 på Tema asyls konferens Kommer någon fjärranfrån med presentationen "Human smuggling and informal economy from a European perspective".