An Ethnography of "Illegality" and Migration - Shahram Khosravi (2004-2006)

Forskaren Shahram Khosravi är knuten till Ceifo vid Stockholms universitet och bedriver unik forskning om s k papperslösa invandrare. I en pågående forskningsstudie, finansierad av FAS (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap), kartläggs iranska asylsökande som, efter att de fått avslag på sina asylansökningar, lever illegalt i Stockholm och arbetar inom den informella ekonomin. Studien påbörjades 2004 och avslutas 2006/2007.

Kontakta Shahram Khosravi:

shahram.khosravi@ceifo.su.se