Nyheter från gränsen - Ylva Brune, Göteborgs universitet

2004-06-28

I Ylva Brunes avhandling Nyheter från gränsen som lades fram vid fram vid Göteborgs universitet i juni 2004 synas journalisters framställning av invandrare. En av Brunes slutsatser är att den framför allt handlar om konstruktionen av ett främmande väsen - invandrares otidsenlighet ställs mot svensk modernitet. Invandrare tenderar att i nyhetstexter etnologiseras, exotiseras, få sin position utmätt och beskrivas med stereotypa adjektiv.


Kontakta Ylva Brune:

ylva.brune@jmg.gu.se