I väntan på asyl - Eva Norström, Lunds universitet

2004-01-20

Eva Norström, verksam vid etnologiska institutionen, Lunds universitet, har i sin avhandling I väntan på asyl, utgiven i januari 2004, analyserat prövningen av asylärenden i dagens Sverige. Genom en detaljerad granskning av ett enskilt asylärende visar hon hur lagtolkarens arbetsmiljö och beslutfattarens praktiska hantverk på avgörande vis inverkar på asylpolitikens tillämpning.

Tidskriften Invandrare och Minoriteter har publicerat en artikel av Eva Norström, "Misstro styr asylprövningen", som bygger på avhandlingen.

Kontakta Eva Norström:

Eva.Norstrom@kultur.lu.se