En europeisk handbok om integration

I maj 2007 publicerade EU-kommissionen den andra upplagan av "En europeisk handbok om integration", som samlar goda exempel, arbetssätt och metoder, samt förslag på framtida åtgärder på integrationsområdet. Första handboken publicerades ursprungligen 2004.

Handboken på svenska

I januari 2007 kom den svenska utgåvan - "Handbok om integration -  för politiska beslutsfattare och praktiskt verksamma på området". Den handlar bland annat om introduktionen för nyanlända invandrare.

I den andra utgåvan, översatt till svenska, diskuteras boende, urban utveckling, arbetsmarknad, social service och det som kallas integrationens infrastruktur (språkutbildning och andra grundläggande introduktionsinsatser från statens/samhällets sida). I handboken återges också resultat från seminarier som hållts i de enskilda medlemsstaterna i syfte att utöka informationsutbytet och möjligheterna att lära av varandra. Handboken är framtagen av MPG, Migration Policy Group, på uppdrag av EU-kommissionen.

Den gemensamma integrationspolitiken på CD-rom

EU-kommissionen (Direktoratet för Rättsliga frågor, Frihet och Säkerhet) har gett ut en CD med centrala dokument som rör den gemensamma europeiska integrationspolitiken. Skivan innehåller handboken om integration, meddelandet En gemensam agenda för integration – En ram för integration av tredjelandsmedborgare inom Europeiska unionen på de 20 officiella EU-språken samt en intervju med EU- kommissionär Franco Frattini. Skivan är kompatibel både för PC och MAC. 
 
NTG-asyl & integration har ett antal skivor för beställning, kontakta vid intresse info@temaasyl.se