Grundtvig


Grundtvig vänder sig till aktörer inom området vuxnas lärande. Syfte är att bemöta den dubbla utmaning på utbildningsområdet som utgörs av dels det stora antal vuxna som lämnat skolan i förtid, eller (som för många migranter) aldrig har fått möjligheter till skolgång överhuvudtaget, dels den åldrande befolkningen. Vuxenutbildning bidrar till att bemöta dessa utmaningar, genom att ge båda dessa kategorier av individer möjlighet att förbättra sina kunskaper och kompetenser.

Bland de multilaterala projekten är en av prioriteringarna att "Främja vuxenutbildning för personer ur marginaliserade och mindre gynnade samhällsgrupper samt migranter"

Inom området Mobilitet och partnerskap finns prioriteringar som att övervinna socioekonomiska nackdelar och stödja integration av migranter.