UN.GIFT (United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking)

UN.GIFT initierades i mars 2007 av United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), med ekonomiskt stöd från Förenade arabemiraten. Initiativet koordineras i samarbete med ILO, IOM, UNICEF, UNHCR och OSSE.

UN.GIFT utgör ett ramverk för och av olika intressenter – regeringar, näringsliv, akademiker, frivilligorganisationer och media. Syftet är att öka samarbetet och att utveckla effektiva verktyg för att gemensamt kunna bekämpa trafficking.

Utgångspunkten är att människohandel/trafficking handlar om så grym och omfattande brottslig verksamhet, att det inte kan bekämpas av en isolerad regering. Som ett globalt problem kräver det en strategi med omfattande internationellt samarbete, som bygger på nationella åtgärder runtom i världen. För detta behövs samlade resurser, ökad kunskap och medvetenhet, och delat ansvar. UN.GIFTS strategi har tre mål:

 - att medvetandegöra
 - att förbättra statistik, kunskap och data rörande global trafficking
 - att förbättra tekniska hjälpmedel, så som ett verktyg för att standardisera insamling och analysering av nationell data om trafficking och ett bedömningsverktyg för att analysera best-practice gällande lagstiftning på området.