Tre system. The role of support systems available to Eritrean asylum seekers - Pilotstudie av Sadia Hassanen (avslutad oktober 2007)

Betydelsen av verksamheter och försörjning i den informella sektorn - också som ”konkurrent” till de formella/officiella systemen för mottagande och introduktion - har ökat kraftigt. Frågan är också kopplad till asylinvandringens alltmer komplexa karaktär (mixed flows, gäller ju även övrig, irreguljär invandring). I första hand behövs fördjupad kunskap; därefter politisk sensibilisering och eventuella åtgärder. Denna pilotstude utfördes för att ge ett första kunskapsunderlag tillsammans med annan pågående forskning på området, både på nationell nivå och EU-nivå.

Ladda ned studien 
Läs mer om uppdraget