Studier om mixed flows och gränsbevakning

Under de senaste åren har gränsproblematiken uppmärksammats mycket i EU. Rätten att söka asyl är absolut, samtidigt som suveräna stater har rätt att kontrollera sina gränser och välja vem som släpps in i landet.

Nedan finns ett antal studier om mixed flows och gränsbevakning (under arbete)