Utredningen om strukturell diskriminering (2003-2005)

Beslut vid regeringssammanträde den 9 oktober 2003

En särskild utredare ges i uppdrag att:

- redovisa den kunskap som finns om strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet i Sverige,

- i relevanta delar redovisa kunskap om och åtgärder mot strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet i andra länder,

- i relevanta delar redovisa kunskap om och åtgärder mot diskriminering på grund av kön i Sverige och i andra länder,

- föreslå åtgärder för att motverka strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet, och

- föreslå åtgärder för att fylla luckor i kunskapen om strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet.

Enligt beslut vid regeringssammanträde den 3 februari 2005, har utredningstiden förlängts. Utredaren ska redovisa uppdraget senast den 13 juni 2005.

Utredningen om strukturell diskriminering består av: Paul Lappalainen, särskild utredare och Marcus Lundgren, sekreterare.

Det blågula glashuset - strukturell diskriminering i Sverige - omfattande rapport om strukturell diskriminering
Den 13 juni 2005 överlämnade utredaren Paul Lappalainen sitt betänkande Det blågula glashuset - strukturell diskriminering i Sverige till integrationsminister Jens Orback. I betänkandet föreslår Paul Lappalainen dels åtgärder som ska motverka strukturell diskriminering, dels åtgärder som pro-aktivt ska främja etnisk jämlikhet.