Svenska integrationspolitiska diskurser. Talking about integration. Discourses, alliancies and theories on labor market integration in Sweden (avslutad september 2007)

Hösten 2006 initierades ytterligare en forskningsstudie av NTG-asyl & integration - Talking about integration. Discourses, alliancies and theories on labor market integration in Sweden. Ansvariga för studien är Jan-Paul Brekke och Tordis Borchgrevink vid norska Institutt for samfunnsforskning. I studien analyseras hur integration förstås, diskuteras och hanteras i retorik, politik och praktik samt vilka orsakerna  till utestängning anses vara respektive vilka åtgärder som vidtas för inklusion i samhälle/arbetsliv.

Läs mer om studien i artikel på temaasyl.se, 2007-10-01

Ladda ner skriften  Talking about integration. Discourses, alliancies and theories on labor market integration in Sweden