The Future Group: Falling Short of the Mark: an International Study of the Treatment of Human Trafficking Victims

Rapporten Falling Short of the Mark: an International Study of the Treatment of Human Trafficking Victims gavs ut i mars 2006 av The Future Group, en kanadensiskt baserad NGO-organisation som arbetar för bekämpandet av trafficking och handel med barn. I rapporten utvärderas hur ett antal länder har implementerat internationella skyldigheter om att skydda offer för trafficking samt vilken behandling länderna erbjuder de drabbade i förhållande till internationell best practices. De länder som ses över är Förenta Staterna, Australien, Norge, Sverige, Tyskland, Italien, Storbritannien och Kanada.

Om Sverige konstaterar The European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) att det stöd som erbjuds traffickingoffer, i synnerhet beträffande logi och rehabilitering, inte svarar mot de behov som finns. ECRI rekommenderar att svenska myndigheter garanterar uppehållstillstånd till samtliga offer för trafficking, oavsett deras vilja att samarbeta med myndigheterna i utredningarna. I rapporten uppmärksammas att migrationsminister Barbro Holmberg påpekar att traffickingoffer, till skillnad från asylsökande, är berättigade till samma hälso- och medicinska vård som övriga medborgare i landet.