Human Trafficking Search

Hemsidan Human Trafficking Search öppnades under början av 2006 på initiativ av National MultiCultural Institute och i syfte att förmedla information till individer och organisationer som arbetar med bekämpning av trafficking. Hemsidan stöds av FN-organet Office on Drugs and Crime (UNODC).

Till hemsidan