ICMPD:s Anti-trafficking.net

ICMPD (International Centre for Migration Policy Development)  grundades 1993 och är ett forskningsinstitut med europeiskt fokus och med inriktning på utveckling och policy relaterad till migration. Dess första chef var svensken Jonas Widgren. ICMPD stödjer regeringar och institutioner med policyexpertis, forskning, information, dialog och nätverk. ICMPD driver förutom sin egen hemsida även hemsidan anti-trafficking.net, en plattform för informations- och erfarenhetsutbyte som riktar sig till aktörer runt om i världen. Anti-trafficking.net var från början endast tillgängligt för registrerade användare men är nu reviderad och öppen för alla. Hemsidan är innehållsrik och ger tillgång till nya rapporter, dokument, kalender, artiklar, jobberbjudanden, länkar mm. Användarna kan också söka information från specifika regioner. Vissa avdelningar är ännu under uppbyggnad.

Till reviderade anti-trafficking.net

Till ICMPD:s hemsida