Lyrik

Flykten valde oss

Fågeln väljer flykten. Vi valde den icke.
Flykten valde oss. Därför är vi här.
Ni som ej blev valda – men ändå frihet äger,
hjälp oss att bära den tunga flykt vi bär!

Bojan väljer foten. Vi valde att vandra.
Natten var barmhärtig. Nu är vi här.
Ni är för många, kanske den frie trygge säger.
Kan vi bli för många som vet vad frihet är?

Ingen väljer nöden. Vi valde den icke.
Den valde oss på vägen. Nu är vi här.
Ni som ej blev valda! Vi vet vad frihet väger!
Hjälp oss att bära den frihet som vi bär!

Stig Dagerman
Dagsedlar (21.4 1953)Kommer någon

fjärranfrån
med ett språk
som kanske låser in
ljuden
med stoets gnäggande
eller
koltrastungars
pip
eller
också som en gnisslande såg
som skär sönder all närhet

Kommer någon
fjärranfrån
med hundens rörelser
eller
kanske råttans
och det är vinter
så kläd honom varmt
han har eld under fotsulorna
(kanske red han
på en meteor)

så banna honom ej
om din matta ropar sönderbränd

En främling bär alltid
sitt hemland i famnen
som ett föräldralöst barn
för vilket han kanhända
inte söker annat
än en grav.
 
Nelly Sachs
Översättning: Rolf Moberg

Författarinnan och diktaren Nelly Sachs kom till Sverige som judisk flykting 1940 från Nazi-Tyskland. En av de personer som hjälpte Nelly Sachs och hennes mor att fly från Tyskland var den svenska författarinnan Selma Lagerlöf. Nelly Sachs fick nobelpriset i litteratur 1966.


Tankar om landsflyktens varaktighet

Slå ingen spik i väggen,
släng rocken på stolen!
Varför hysa bekymmer för fyra dagar?
Du återvänder  i morgon!
Lämna det lilla trädet utan vatten!
Varför plantera ett träd?
Innan det är trappstegshögt
går du glad härifrån.
Drag ner mössan i ansiktet, när folk kommer förbi!
Varför bläddra i en främmande grammatik?
Budskapet, som kallar dig hem,
Är skrivet på välbekant språk.
Liksom kalken flagas av bjälklaget
(gör ingenting för att hindra det!)
skall våldets stängsel murkna,
Det som vid gränsen uppförts
mot rättfärdigheten.

Se där spiken i väggen, som du slog dit!
När, tror du, skall du återvända?
Vill du veta, vad du tror i ditt innersta?
Dag för dag
Arbetar du på befrielsen.
Sittande i din kammare skriver du.
Vill du veta, vad du anser om ditt arbete?
Se det lilla kastanjeträdet i trädgårdshörnet
dit du bar en kanna full med vatten!

Bertolt Brecht
Översättning: Johannes Edfelt

Den tyske författaren och dramatikern Bertolt Brecht levde i bl a Finland och Sverige på sin flykt undan nazismen.

_________________________________________________________________________

 

Jag är vi – en människa, civiliserad och med ett stort hjärta

 

Ja!

        jag är ”vi”!

 

Därför att jag har mål,

som miljoner unga i Hamburg,

 

Därför att jag har drömmar,

som miljoner unga i Hamburg.

 

Därför att jag har önskningar,

som miljoner unga i Hamburg!

 

Ja!

        jag är ”vi”!

 

Jag är du, du, du och du

och det är ”vi”.

 

”Vi” är den nya generationen.

”Vi” kan försöka ändra världen.

”Vi” kan lära av varandra;

att lära av varandra skapar en stark

gemenskap.

 

Livet är en gåva

som vi måste göra det bästa av.

 

”Vi” är framtiden

”Vi” måste vara en förebild för nya generationer.

 

Vägen till gemenskap (”vi”)

är ännu lång.

 

Därför måste vi börja nu

        eftersom Du är Jag!

 

 

Aminatu Jalloh

 

Översättning från tyskan: Christian Råbergh

 

 

Läs intervju med Aminatu Jalloh och artikel om asylmottagandet i Hamburg i Tyskland