Främmande sidor: Främlingskap och nationell gemenskap i fyra svenska dagstidningar efter 1945

2006-05-30

Gunilla Hultén vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK) i Stockholm har lagt fram avhandlingen Främmande sidor: Främlingskap och nationell gemenskap i fyra svenska dagstidningar efter 1945. Syftet med studien är att beskriva och analysera hur migration och immigranter skildrats i tre lokala dagstidningar och en rikstäckande i 1537 artiklar publicerade utvalda år under perioden 1945-2005. I avhandlingen undersöks kontinuitet och förändring över tidsperioden. Studien undersöker också hur journalistisk ställs i relation till policy om migration. Metoder som används är kritisk diskursanalys och retorik. Centrala begrepp i avhandlingen är nation, kultur och identitet och ett syfte är att analysera hur dessa beskrivs och visualiseras.

Läs mer om avhandlingen och ladda ner den på Stockholms universitets hemsida