Litteratur

Skönlitteratur - romaner, noveller, dikter - kan i likhet med andra konstnärliga uttryckformer få oss att bättre förstå människans villkor. Det gäller även de villkor som många tvingas leva under i exil. Många författare har själva upplevelser av asyl och exil; deras berättelser underlättar vår förståelse och solidaritet med flyktingar och asylsökande, i Sverige, i Europa och i världen.
 
På denna sida presenteras även aktiviteter, artiklar, annan litteratur, författare och lästips med anknytning till Tema asyl & integration.

Notiser Litteratur

2009-04-20

Den kritikerrosade boken ”Konsten att vara invandrare” - Andrzej Olkiewicz

" Det är en stor utmaning att slå sig ner i en ny kultur. Boken handlar om vad man själv kan göra för att göra livet lättare och roligare i det nya landet. Tipsen är lika aktuella för invandrare i Sverige som för svenskar som planerar att arbeta eller studera utomlands.

Kan man bli lycklig i ett nytt land?

Att flytta utomlands innebär en dramatisk förändring. Plötsligt blir allt så annorlunda. Det gäller både den som har tvingats fly och den som flyttar frivilligt. Författaren har själv levt i olika länder. Han ger tankeväckande och roande exempel på vad vi själva kan göra för att göra livet lättare och roligare i det nya landet. Boken vänder sig till dig som:

-  själv redan har bytt land
-  tänker studera eller arbeta utomlands en tid 
-  lever med någon av annan nationalitet
-  har föräldrar från något annat land
-  i ditt yrke möter människor av annan etnisk bakgrund"

Läs mer om författaren och boken

2007-09-12

Nyutkommen bok: I Sveriges väntrum - om pressade politiker, flyktingar och ett land i förvandling

DN-journalisten Lasse Granestrand som mellan åren 2003 till 2007 i en reportageserie följde en grupp flyktingars kamp för att få asyl i Sverige har nu utkommit med en bok där han belyser flyktingfrågan utifrån ett historiskt perspektiv.  Boken, I Sveriges väntrum, har samma titel som reportageserien.

Beställ boken på adlibris.se 

Boken recenseras på DN:s ledarsida den 7 september 

Läs reportageserien I Sveriges väntrum på dn.se

2007-08-20

Årets utgåva av Flyktningeregnskapet finns att beställa

Norska frivilligorganisationen Flyktinghjelpen ger årligen ut publikationen Flyktningeregnskapet som fungerar som ett uppslagsverk för alla som arbetar med flyktingrelaterade frågor. Publikationen ger en översikt av världens flyktingsituation med fakta, tal och tendenser samt övrigt aktuellt relaterat till människor på flykt. Globala och regionala trender analyseras och publikationen innehåller dessutom bakgrundartiklar om 83 länder, bland annat om ignorerade flyktinggrupper, norsk och europeisk flyktingpolitik, murar mot flyktingar och militär-civilt arbete. Vidare ger publikationer en översikt av begrepp, förkortningar och konventioner samt norska, regionala och internationella regelverk.  Flyktningeregnskapet består av 200 illustrerade sidor med foton, kartor och grafik.

Läs mer och beställ publikationen på flyktinghjelpen.no

2007-06-29

Litteratur om Europa reas ut

SNS, Studieförbundet för Näringsliv och samhälle rear under sommaren ut böcker om Europa och EU. Bland titlarna märks:

  • Europa, quo vadis?
  • Destination Europa. En kontinents politiska och ekonomiska utveckling
  • Integration som problemlösning. En introduktion till teorier om europeisk integration
  • Ekonomin i EU

Läs mer och beställ på SNS:s hemsida

2007-06-18

Nyutkommen reportagebok om livet på en svensk flyktingförläggning

Journalisten Hanna Sofia Öberg mottog nyligen Röda korsets journalistpris för sina reportage från en flyktingförläggning i Småland. Öberg tog under ett år tjänsteledigt från sitt arbete som journalist på Norrköpings tidningar för att bo på och skildra livet vid en flyktingförläggning i Hultsfred. Reportagen har sammanställts i en bok som ges ut på Pocky förlag under namnet Glömda.

Läs mer och ladda ner artikelserien på Röda korsets hemsida 

Läs recension av boken i Svenska Dagbladet

Beställ boken på Adlibris.se 

2007-06-17

"Våra rötter i Bosnien, våra fötter i Sverige"

Ett bosniskt par som flydde till Sverige under kriget på Balkan har gemensamt skrivit en bok om sina erfarenheter av mötet med Sverige - Våra rötter i Bosnien, våra fötter i Sverige. Paret Sead och Emina Chevan, båda akademiker, kom till Sverige 1992 och bosatte sig i Karlskrona där de fortfarande bor kvar. De är i dag aktiva inom olika lokala projektverksamheter för nyanlända flyktingar. Historierna som paret berättar i sin bok är från början löpande publicerade i Blekinge Läns Tidning. 

Läs mer om boken samt se tv-inslag på SVT:s hemsida

2007-06-16

Nyutkommen bok om den europeiska integrationen

Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) höll sin årskonferens i november 2006 på temat Why Europe? Possibilities and limits of European integration. I maj utkom en volym med samlade bidrag från konferensens deltagare. Bland de medverkande märks bland andra Andreas Føllesdal vid Norwegian Centre for Human Rights i Oslo, Fredrik Langdal och Göran von Sydow vid Sieps samt Andrew Moravcsik vid Princeton University.

Läs mer på Sieps hemsida

2007-06-04

Ny boktitel utgiven av forskarnätverk - "The Dynamics of International Migration and Settlement in Europe – A State of the Art"

IMISCOE är ett EU-finansierat forskarnätverk i vilket 400 forskare från 22 europeiska länder ingår, bland dem företrädare för Stockholms universitet. Huvudlinjerna i den forskning som nätverket bedriver är migration, integration och social sammanhållning. Nyligen har nätverket i samarbete med Amsterdam University Press påbörjat ett publikationsprogram i vilket ingår ett online-bibliotek, utkast publicerade på IMISCOE:s hemsida samt en bokserie. IMISCOE Joint Studies är en särskild serie publikationer som bygger på samarbeten mellan nätverkets medlemmar och riktar sig till en bred målgrupp. Första utgåvan i Joint Studies är titeln The Dynamics of International Migration and Settlement in Europe – A State of the Art om nya migrationsprocesser och immigrantgrupper i Europa.

Beställ The Dynamics of International Migration och läs mer om Joint Studies på Amsterdam University Press hemsida

2007-05-11

Bokseminarium och diskussion om Europas framtid med lundaprofessorerna Christer Jönsson, Sven Tägil och Gunnar Törnqvist den 22 maj

"En dryg månad före stora EU-toppmötet har Frankrike fått en, med franska mått mätt, EU-vänlig president. Och här hemma är svenskarna mer EU-positiva än någonsin. Ser det ljust ut för Europa nu?

Välkommen till en diskussion om Europas framtid med lundaprofessorerna Christer Jönsson, Sven Tägil och Gunnar Törnqvist. Som grund för diskussionen ligger deras nyutkomna bok Europa, quo vadis? Integration och splittring i tid och rum."

Läs mer på arrangörens hemsida

2007-02-22

"Immigrants: Your Country Needs Them"

Philippe Legrain, brittisk journalist och författare specialiserad på globalisering, migration och europeiska frågor och med ett förflutet på bl a ansedda tidskriften The Economist, utkom i januari med boken Immigrants: Your Country Needs Them som hyllats i brittisk media. Boken handlar om den globala migrationen, de faktorer som påverkar människor att emigrera och de ekonomiska effekter som migrationen får, både för de länder som människor lämnar och för mottagarländerna. Legrain kombinerar reportage från runt om i världen med socioekonomiska analyser samt belyser politiska och kulturella aktualiteter.

Läs mer om boken och se recensioner på Legrains hemsida 

Läs recension av boken i Svd

Beställ boken på adlibris.se

2007-02-20

“The ship saved my life, but Germany took my dream hostage”

Under hösten 2006 utkom boken Not Guilty: We Versus Them, the Experience of an African Refugee skriven av  Ayaba Cho Lucas, flykting från Afrika som lever i exil i Tyskland. Boken beskriver utifrån offrets synvinkel Lucas mödosamma flykt från Afrika. Gömd ombord på ett skepp med stöldgods vistades han under 30 dagar på resan över Atlanten för att slutligen nå en portugisisk hamn och sedermera Tyskland. Under livet i exil har Lucas tvingats möta ett brutalt förtryck från polisen och ny-nazister. I sin bok söker han analysera den rädsla och den osäkerhet som många européer känner inför de flyktingar som lever i Europa. Boken tillägnas särskilt de afrikanska flyktingar som sökt skydd i Tyskland och dödats av tysk polis.

Utdrag ur boken:

“We colonised no country, kidnapped no one to toil for us, enslaved no people, segregated no one, racially attacked non, imprisoned no one and dropped no bombs on any country. We took no peoples' land, didnt kill a single jew or arab. Weighing us on an honest scale therfore, we are NOT GUILTY”

Ayaba Cho Lucas föddes 1972 i Kamerun, Afrika och flydde till Tyskland 1998. Under hösten 2006 har han lanserat sin bok under en föreläsningsturné i Tyskland som fortsätter under 2007.

Läs mer på The Voice Refugee Forums hemsida 

Beställ boken på adlibris.se

2007-02-08

Ny antologi om mångkultur i Sverige och Danmark

Forskningsantologin Bortom stereotyperna? Invandrare och integration i Danmark och Sverige innehåller en rad intressanta inlägg i debatten om hur frågor om integration, assimilation och mångkulturalism behandlas i Sverige respektive Danmark. Hur beskrivs situationen för invandrare i respektive land i svenska medier och vice versa? Vad sägs egentligen i debatt och politik?  Centrum för Danmarkstudier vid Lunds universitet har publicerat en angelägen och intresseväckande antologi med bidrag från forskare från de båda grannländerna.

Läs mer om boken, beställ den och läs recensioner på Centrum för Danmarksstudiers hemsida

2007-01-08

Radikale Venstre i Danmark lägger fram förslag om danska fristäder för exil-författare

Författare som på grund av sitt författarskap tvingats leva i exil borde få möjlighet att komma till Danmark, föreslår partiet Radikale Venstre. Reformen skulle innebära att Köpenhamn och flera andra städer öppnar sina portar för exil-författare och deras familjer samt att de får ett statligt stipendium på 200 000 danska kronor, motsvarande   27 000 euro. Partiet har lagt fram förslaget i parlamentet med stöd från den världsomspännande organisationen International City of Refuge Network (ICORN) som stödjer städer och regioner i att arbeta för bevarandet av yttrandefriheten. Radikale Venstre tror att åtgärden kommer att främja Danmarks rykte som ett land som engarerar sig för yttrandefriheten. Jurister ifrågasätter dock behovet av en särskild lag som skyddar författare och menar att landets asyllagar redan tillåter författare att söka asyl.

Ett liknande arrangemang som det Radikale Venstre föreslår finns redan via Svenska PEN. De delar årligen ut det sk Tucholskypriset till en förtjänt författare som lever i exil eller under hot i sitt land på grund av sitt litterära arbete. Priset ger författaren möjlighet att under en period arbeta i lugn och ro i Sverige.

Läs mer om Radikale Venstres förslag på Danmarks hemsida

2006-11-17

Ny bok om flyktingar och asylsökandes möte med vården i Norge

Reidun Brunvatne är en av få läkare i Norge som har lång yrkeserfarenhet av att arbeta speciellt med asylsökande och flyktingar, bland annat som anställd på Senter for internasjonal helse i Oslo. När Brunvatne närmade sig pensionsåldern ville hon förmedla sina erfarenheter vidare och skrev därför boken Flyktninger og asylsøkere i helsetjenesten. Boken innehåller många beskrivningar av flyktingars liv och de problem de möter inom vården.  Exemplen i boken relateras genomgående till andra författare och forskningsresultat. Boken spänner över en mängd ämnen såsom omskärelse, krigstrauma, asylprocess, exiltillvaro, fattigdom och könsroller och riktar sig främst till vårdpersonal som möter flyktingar och asylsökande i sitt arbete.

Beställ boken via förlaget

2006-11-16

Artikel om invandralittertur i Norden

Eurozine är ett europeisk nätverk som sammanför över 50 kulturella tidskrifter, magasin och institutioner. På Eurozines hemsida publiceras artiklar som varit införda i europeiska tidskrifter. Artiklarna översätts till något av de europeiska huvudspråken.

I augusti 2006 publicerades på eurozine.com en artikel av norska Ingeborg Kongslien, professor i lingvistik och skandinaviska studier vid Oslo universitet. Artikeln, Migrant or multicultural literature in the Nordic countries ger en översikt av immigrantlitteraturens framväxt i Sverige, Norge och Danmark och ger korta introduktioner till utvalda författare. Artikeln berör de sk invandrarförfattare som skriver på sitt nya hemlands språk, ett fenomen som i Sverige började utkristalliseras på 1970-talet. En majoritet av författarna skriver om sina erfarenheter av migration och att leva i exil och deras alster är på väg att bli en del av den litterära diskursen, konstaterar Kongslien.

Läs artikeln

2006-11-10

Ny bok om migrationssamarbete - The Future of International Migration Governance

East-West Books Helsinki är ett Helsingforsbaserat förlag i liten skala som koncentrerar sig på utgivning av facklitteratur inom samhällsvetenskap. The Future of International Migration Governance av Arno Tanner, är finansierad av finska utrikesministeriet och behandlar internationell migration. Den centrala frågeställningen i boken är vilka aspekter av den mångfacetterade internationella migrationen som är i största behov av ökat internationellt samarbete i framtiden? Tanner kartlägger också vilka typer av internationellt migrationssamarbete som finns och vilka av dessa som har visat sig vara mer framgångsrika än andra.

Boken kan beställas På East-West Books Helsinkis hemsida. På hemsidan finns också en kommentar om boken av Dr. Thomas Lothar Weiss vid International Organization for Migration.

2006-08-15

Bortbytingen - dagens flyktingbarn?

Författaren Lars Jakobson, mottagare av årets Selma Lagerlöf-pris, skriver i en artikel i Svenska Dagbladet (13 augusti 2006) om Lagerlöfs berättelse ”Bortbytingen” (från Troll och människor, utgiven i två band:1915 och 1921) som han menar speglar vår samtids flyktingpolitik. Berättelsen kretsar kring en trollunge som blir bortbytt med en pojke och på nåder tas om hand av pojkens föräldrar. Enligt Lars Jakobsson kan man läsa Lagerlöfs text som ett inlägg i dagens flyktingdebatt: Trollungen "devitaliseras" hos fosterfamiljen och hans tillstånd kan liknas vid det som betecknats som "genomgripande vägran-syndrom".

Läs artikeln: ”På de avvisade trollens sida” på SvD:s hemsida

 

2006-07-05

Forskningsprojekt om invandrarlitteratur tilldelas anslag

Magnus Nilsson, forkare vid IMER i Malmö har av Sparbanksstiftelsen Skåne tilldelats anslag för sitt forskningsprojekt ”Litteraturen i det mångkulturella Sverige” om invandrarlitteratur. Projektet beräknas kunna avslutas under senare delen av 2007 och är tänkt att resultera i en bok.

Läs mer på IMER:s hemsida

2006-03-28

Ny antologi om exil lanserad

Bild på bokomslag

Det brittiskbaserade nätverket Exiled Writers Ink utkom i mars 2006 med antologin The Fleeing Garden: Kurdish Exiled Voices vilken samlar poesi och berättelser av kurdiska författare som lever i exil i Storbritannien.

Läs mer om antologin på IRR News hemsida

Bild: Från IRR:s hemsida

2006-02-20

Boktips

I Nina Solomins reportagebok Gränsen, utgiven våren 2005 skildras de migranter som varje år lyckas tar sig över Europas gräns och nå spanskt territorium. Boken utspelar sig i Madrid och på en av Kanarieöarna, Fuerteventura, dit många migranter fraktas av transportörerna. Journalisten Nina Solomin söker ta reda på vad som driver migranterna att lämna sina hemländer, men få av dem hon möter vill låta sig intervjuas. De intervjuer hon får blir kortfattade och kanske inte alltid sanningsenliga. I boken ställs frågan: vad är skillnaden mellan de människor som söker sig till Europa för att få ett bättre liv och de svenskar som utvandrade från Sverige på 1800-talet i samma syfte?

Recensioner om boken finns bland annat på dessa hemsida:

http://www.dagensbok.com/index.asp?id=1661

http://www.siestaland.com/books/rec/9146203001.htm

http://www.internationalen.se/content.php?review.311

http://turture.abf.se/fonstret/arkivet/nr1_2005/artiklar/artikel4.html

http://sydsvenskan.se/samtidigt/article98753.ece

2005-10-28

Litterär soaré 2005

Hösten 2005 genomförde NTG-asyl i samarbete med Världskulturmuseet den 24-26 oktober en nationell konferens om asylmottagande i Sverige och övriga Europa. I anslutning till konferensen anordnades en litterär soaré, bland annat med författare och poeter som själva lever eller har levt som asylsökande eller i exil. En konstnärsgrupp från Berlin -  significans - gestaltade i en installation i museet den ovissa väntan som präglar asylsituationen.

Den litterära soarén arrangerades av tidskriften Karavan och hölls på kvällen den 25 oktober. Invandrade författare medverkade med egna texter. Skådespelare från Göteborgs stadsteater deltog med uppläsning och konferencier var Ana Martinez. Läs mer om den litterära soarén här.

Karavan gav i samband med konferensen ut ett temanummer om att leva i asyl och exil. Temanumret recenserades i en artikel i Upsala Nya Tidning (november 2005) - "Ny Karavan med exil och asyl som tema"

Ladda ner recensionen skriven av Catrin Ormestad 

Konferensen har sitt namn efter Nelly Sachs dikt Kommer någon fjärranfrån.

Kommer någon
fjärranfrån
med ett språk
som kanske låser in
ljuden
med stoets gnäggande
eller
koltrastungars
pip
eller
också som en gnisslande såg
som skär sönder all närhet

Kommer någon
fjärranfrån
med hundens rörelser
eller
kanske råttans
och det är vinter
så kläd honom varmt
han har eld under fotsulorna
(kanske red han
på en meteor)
så banna honom ej
om din matta ropar sönderbränd -

En främling bär alltid
sitt hemland i famnen
som ett föräldralöst barn
för vilket han kanhända
inte söker annat
än en grav