Internationell migration: Utmaningar och möjligheter. Ett interdisciplinärt samtal

Stockholm


Tid: 3 oktober 2008
Plats: Stockholms universitet  
Arrangör: CEIFO i samarbete med SULCIS, Transnationella nätverket och Socialantropologiska institutionen vid Stockholms universitet

Vad är orsakerna och hur ser konsekvenserna ut av internationell migration i början av det tredje millenniet? Denna fråga dryftas ur ett globalt, regionalt samt lokalt perspektiv under konferensen. Med ett interdisciplinärt perspektiv syftar konferensen även till att initiera ett nationellt samtal mellan olika discipliner kring migrationsstudier. Konferensen belyser internationell migration i relation till frågor som global säkerhet, transnationalism, asyl, kriminalisering av migration, trafficking, människosmuggling samt irreguljär migration.

Tre paneler kommer att fokusera mer på teoretiska aspekter av migrationsstudier,
medan fyra workshops kommer att ge ett större utrymme för empiriska studier.

Läs hela programmet