Nya utmaningar, gamla lösningar? Arbetsmarknadsintegration för nyanlända invandrare

Malmö


Tid: torsdagen den 17 januari 2007 kl 9.30-16 
Plats: Malmö Högskola, Gäddan, Citadellsvägen 7, sal 125

NTG-asyl & integration och MIM/IMER vid Malmö högskola inbjuder till ett seminarium om arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända invandrare.

Sverige är målet för många som söker asyl i Europa. De närmaste åren beräknas över 25 000 personer årligen få permanent uppehållstillstånd och rätt till introduktion i en kommun. Introduktionen för nyanlända invandrare har inte i tillräcklig omfattning resulterat i att personer med flyktingbakgrund blivit självförsörjande. Det är därför mycket angeläget att se över politiken och förbättra effektiviteten i introduktionsprogrammen.

Vad säger politiker och forskare? Vilka brister finns det? Kan vi lära av andra länder? Hur kommer man att arbeta med EU:s fonder för att förbättra introduktionen?

Seminariet syftar till att ge olika perspektiv på och bilder av den svenska introduktionen för nyanlända invandrare. NTG asyl & integration presenterar sin slutrapport om introduktion för nyanlända invandrare, där bl a några av bristerna i dagens system och alternativen inför framtiden redovisas. I rapporten finns också ett internationellt perspektiv på den ibland något inskränkta svenska integrationsdebatten.  På seminariet redogör regeringens utredare av flyktingintroduktionen för sitt uppdrag och Svenska ESF-rådet/strukturfondspartnerskapet berättar hur region Skåne-Blekinge genom Europeiska socialfonden ska kunna motverka dagens utanförskap och göra invandringen till en resurs för regional utveckling och tillväxt.

Läs programmet

Anmäl dig här senast den 11 januari 2008