Återvändande – återsändande – eller re-integration?

Victory hotell, Lilla Nygatan 5, Gamla stan, StockholmDatum: 22 mars 2007
Tid: 09.00-16.30

Inbjudan till seminarium den 22 mars 2007 i Stockholm

Den nationella temagruppen asyl & integration (NTG-asyl & integration) inom EU-programmet Equal anordnar i samarbete med den nationella kontaktpunkten för det Europeiska migrationsnätverket ett seminarium om asylsökande som skall återvända.

Seminariet behandlar återvändande ur bl a följande perspektiv:

  • Är ett humant och värdigt återvändande möjligt?
  • Vad bör återvändanderelaterad sysselsättning för asylsökande innehålla och vem bör organisera den?
  • Hur kan Sverige följa upp utvisade/avvisade asylsökande?
  • Hur kan asylpolitik och biståndspolitik samverka?
  • Vilka problem finns med ett gemensamt återvändandesystem och normer på EU-nivå?

Seminariet är fullt, det går inte längre att anmäla sig!