Seminarium om kunskapsregioner

Göteborgs Stadsmuseum, N:a Hamngatan 12, Göteborg,


Datum: 16 januari 2007 kl 10:00-15:30

Sveriges Kommuner och Landsting, Västra Götalandsregionen och nätverket NEWS (Network for EU Research in Western Sweden) anordnar ett seminarium i Göteborg på temat kunskapsregioner som är ett initiativ inom ramen för EU:s sjunde ramprogram. Initiativet syftar till att koppla forskningsprogrammet till de nya strukturfonderna.